Sự khác biệt giữa cung tổng hợp và cung tổng hợp

Tổng cầu so với cung tổng hợp
 

Tổng cầu và tổng cung là những khái niệm quan trọng trong nghiên cứu kinh tế học được sử dụng để xác định sức khỏe kinh tế vĩ mô của một quốc gia. Những thay đổi về thất nghiệp, lạm phát, thu nhập quốc dân, chi tiêu của chính phủ và GDP có thể ảnh hưởng đến cả tổng cung và cầu. Tổng cầu và tổng cung có liên quan chặt chẽ với nhau và bài viết giải thích rõ ràng hai khái niệm này và cho thấy chúng có liên quan với nhau về sự tương đồng và khác biệt.

Nhu cầu tổng hợp là gì?

Tổng cầu là tổng cầu trong một nền kinh tế ở các mức giá khác nhau. Tổng cầu cũng được gọi là tổng chi tiêu và cũng là đại diện cho tổng nhu cầu của quốc gia về GDP. Công thức tính tổng cầu là AG = C + I + G + (X - M), trong đó C là chi tiêu tiêu dùng, I là đầu tư vốn và G là chi tiêu của chính phủ, X là xuất khẩu và M biểu thị nhập khẩu.

Đường tổng cầu có thể được vẽ để tìm ra lượng cầu ở các mức giá khác nhau và sẽ xuất hiện dốc xuống từ trái sang phải. Có một số lý do tại sao đường tổng cầu dốc xuống theo cách này. Đầu tiên là hiệu ứng sức mua trong đó giá thấp hơn làm tăng sức mua của tiền; Tiếp theo là hiệu ứng lãi suất trong đó mức giá thấp hơn dẫn đến lãi suất thấp hơn và cuối cùng là hiệu ứng thay thế quốc tế nơi giá thấp hơn dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với hàng hóa sản xuất trong nước và tiêu thụ ít sản phẩm nước ngoài / nhập khẩu.

Cung tổng hợp là gì?

Tổng cung là tổng số hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một nền kinh tế. Cung tổng hợp có thể được thể hiện thông qua đường cung tổng hợp cho thấy mối quan hệ giữa lượng hàng hóa và dịch vụ được cung cấp ở các mức giá khác nhau. Đường tổng cung sẽ dốc lên, bởi vì khi giá tăng, các nhà cung cấp sẽ sản xuất nhiều sản phẩm hơn; và mối quan hệ tích cực này giữa giá và lượng cung cấp sẽ khiến đường cong dốc lên theo cách này. Tuy nhiên, về lâu dài, đường cung sẽ là một đường thẳng đứng vì tại thời điểm này, tổng sản lượng tiềm năng của đất nước sẽ đạt được với việc sử dụng đầy đủ tất cả các nguồn lực (bao gồm cả nguồn nhân lực). Vì tổng năng lực sản xuất của đất nước đã đạt được, quốc gia này không thể sản xuất hoặc cung cấp nhiều hơn, dẫn đến đường cung thẳng đứng. Xác định tổng cung có thể giúp phân tích các thay đổi trong xu hướng sản xuất và cung tổng thể, và có thể giúp đưa ra hành động kinh tế chính xác nếu xu hướng tiêu cực tiếp tục.

Tổng cầu so với cung tổng hợp

Tổng cung và tổng cầu thể hiện tổng cung và cầu của tất cả các hàng hóa và dịch vụ trong một quốc gia. Các khái niệm tổng hợp cung và cầu có liên quan chặt chẽ với nhau và được sử dụng để xác định sức khỏe kinh tế vĩ mô của một quốc gia. Đường tổng cầu biểu thị tổng cầu trong nền kinh tế của GDP, trong khi tổng cung cho thấy tổng sản lượng và cung. Sự khác biệt chính khác nằm ở cách chúng được vẽ biểu đồ; đường tổng cầu dốc xuống từ trái sang phải, trong khi đường tổng cung sẽ dốc lên trong ngắn hạn và sẽ trở thành một đường thẳng đứng trong dài hạn.

Tóm lược:

Sự khác biệt giữa cung và cầu tổng hợp

• Tổng cầu và tổng cung là những khái niệm quan trọng trong nghiên cứu kinh tế học được sử dụng để xác định sức khỏe kinh tế vĩ mô của một quốc gia.

• Tổng cầu là tổng cầu trong một nền kinh tế ở các mức giá khác nhau. Tổng cầu cũng được gọi là tổng chi tiêu và cũng là đại diện cho tổng nhu cầu của quốc gia về GDP của quốc gia đó.

• Tổng cung là tổng số hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một nền kinh tế.