Sự khác biệt giữa EEPROM và Flash

EEPROM vs Flash

Flash là một thuật ngữ rất phổ biến khi nói đến phương tiện lưu trữ vì nó được sử dụng bởi các thiết bị cầm tay như điện thoại, máy tính bảng và trình phát phương tiện. Flash thực sự là con đẻ của EEPROM, viết tắt của Bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình có thể xóa bằng điện. Sự khác biệt chính giữa EEPROM và Flash là loại cổng logic mà chúng sử dụng. Mặc dù EEPROM sử dụng NOR nhanh hơn (kết hợp giữa Not và OR), Flash sử dụng loại NAND (Not và AND) chậm hơn. Loại NOR nhanh hơn rất nhiều so với loại NAND nhưng có vấn đề về khả năng chi trả vì loại trước đắt hơn đáng kể so với loại NAND.

Một ưu điểm khác của EEPROM so với Flash là ở cách bạn có thể truy cập và xóa dữ liệu được lưu trữ. EEPROM có thể truy cập và xóa dữ liệu theo từng byte hoặc một byte mỗi lần. Để so sánh, Flash chỉ có thể làm như vậy theo khối. Để đơn giản hóa toàn bộ, các byte riêng lẻ được nhóm thành một số khối nhỏ hơn, có thể có hàng ngàn byte trong mỗi khối. Đây là một chút vấn đề khi bạn chỉ muốn đọc hoặc ghi vào một byte duy nhất tại một thời điểm; đó là những gì thường cần thiết trong việc thực thi mã của một chương trình. Đây là một lý do tại sao Flash không thể được sử dụng trong các mạch điện tử yêu cầu truy cập dữ liệu theo byte. Dữ liệu trong Flash cũng có thể được thực thi, nhưng nó cần phải được đọc toàn bộ và được nạp vào RAM trước.

EEPROM được thiết kế để được đọc nhiều hơn so với nó được viết. Điều này phù hợp với lập trình cho các mạch điện tử nơi bạn ghi vào chip một số lần trong khi kiểm tra chương trình. Sau đó, nó được lưu trữ tốt, chỉ được đọc mỗi khi cần dữ liệu. Điều này không phù hợp lắm cho phương tiện lưu trữ nơi dữ liệu được ghi và đọc thường xuyên.

Trong sử dụng thông thường, Flash được sử dụng chủ yếu để chỉ phương tiện lưu trữ và có thể dao động ở mọi nơi từ GB đến hàng trăm GB. Ngược lại, EEPROM thường được dành riêng cho việc lưu trữ mã vĩnh viễn trong chip điện tử. Các giá trị tiêu biểu nằm trong khoảng từ kilobyte đến vài megabyte.

Tóm lược:

1.Flash chỉ là một loại EEPROM
2.Flash sử dụng bộ nhớ loại NAND trong khi EEPROM sử dụng loại NOR
3.Flash có thể xóa theo khối trong khi EEPROM có thể xóa theo byte
4.Flash liên tục được viết lại trong khi các EEPROM khác hiếm khi được viết lại
5.Flash là khi cần một lượng lớn trong khi EEPROM được sử dụng khi chỉ cần một lượng nhỏ