Sóng thủy triều so với sóng thần

Sóng thủy triều là những sóng được tạo ra bởi lực hấp dẫn của mặt trời hoặc mặt trăng và gây ra những thay đổi về mức độ của các vùng nước. Sóng thần cũng là một loạt các sóng nước được gây ra do sự dịch chuyển của các khối nước lớn, nhưng do các cơn địa chấn.

Biểu đồ so sánh

Biểu đồ so sánh sóng thủy triều so với sóng thần
Sóng thủy triềuSóng thần
Trong khoảng Sóng thủy triều là sóng được tạo ra bởi lực hấp dẫn của mặt trời hoặc mặt trăng và gây ra sự thay đổi mức độ của các vùng nước. Sóng thần là một loạt các sóng nước gây ra bởi sự dịch chuyển của các khối nước lớn. Chúng thường có biên độ thấp nhưng bước sóng cao (vài trăm km). Sóng thần thường không được chú ý trên biển nhưng nổi bật ở vùng nước nông hoặc đất liền.
Nguyên nhân Sóng thủy triều được gây ra do lực hấp dẫn tác động bởi mặt trời và mặt trăng. Sóng thần được tạo ra bởi động đất, phun trào núi lửa dưới biển hoặc do bất kỳ bong bóng khí nào phun trào trên biển hoặc đại dương.
Cường độ Cường độ của thủy triều thay đổi chỉ đáng chú ý ở một số nơi nhất định khi nó đủ cao (Cao tới 55 feet trong Vịnh Fundy, Canada). Sóng thần có thể có bước sóng lên tới 200 km và có thể di chuyển hơn 800 km mỗi giờ. Khi sóng thần tiếp cận vùng nước nông gần các khối đất liền, tốc độ giảm và biên độ tăng rất nhanh.
Vị trí Sóng thủy triều là hiện tượng được nhìn thấy nhiều nhất ở các khu vực ven biển. Phần lớn sóng thần (80%) xảy ra ở Thái Bình Dương nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ vùng nước lớn nào nếu có nguyên nhân cơ bản.
Tần số Sóng thủy triều xảy ra hàng ngày tại một khu vực ven biển. Sóng thần chỉ xảy ra khi có sự xáo trộn địa chấn trong các vùng nước lớn.

Nội dung: Tidal Wave vs Tsunami

  • 1 Giới thiệu
  • 2 nguyên nhân
  • 3 cường độ và thiệt hại
  • 4 Địa điểm
  • 5 tần số
  • 6 tài liệu tham khảo

Trong khoảng

Sóng thủy triều là sóng biển xảy ra định kỳ và phụ thuộc vào vị trí tương đối của Trái đất và Mặt trăng. Đây là lý do tại sao sự xuất hiện của thủy triều khác nhau mỗi ngày. Độ cao của sóng thủy triều được xác định bởi lực hấp dẫn tác động bởi mặt trăng; do đó, nó cao nhất trong các giai đoạn mới và đầy đủ của mặt trăng và thấp nhất trong các giai đoạn quý của mặt trăng. Các khu vực đắt đỏ trải qua hai thủy triều cao và hai thấp hàng ngày.

Sóng thần trước đây được gọi nhầm là sóng thủy triều, nhưng chúng không liên quan đến sự hình thành thủy triều và có thể xảy ra ở bất kỳ trạng thái thủy triều nào. Trong tiếng Nhật, sóng thần dịch là "sóng bến cảng" vì hiện tượng này được nhìn thấy phổ biến hơn ở các khu vực ven biển. Trong các văn bản địa lý ban đầu, sóng thần cũng được gọi là sóng địa chấn.

Sóng thần thường có biên độ thấp nhưng bước sóng cao, có thể dài vài trăm km. Sóng thần thường không được chú ý trên biển nhưng nổi bật ở vùng nước nông hoặc đất liền.

Nguyên nhân

Sóng thủy triều được gây ra do cả mặt trời và mặt trăng, nhưng do khoảng cách gần giữa trái đất và mặt trăng, ảnh hưởng của mặt trăng đối với sóng thủy triều lớn hơn nhiều so với mặt trời.

Sóng thần có thể được tạo ra bởi động đất, phun trào núi lửa dưới biển hoặc do bất kỳ bong bóng khí nào phun trào trên biển hoặc đại dương. Những nguyên nhân này có khả năng tạo ra sóng thần với điều kiện nó xảy ra ngay dưới thân nước, có biên độ vừa phải hoặc thay thế một khối lượng nước lớn.

Cường độ và thiệt hại

Cường độ của thủy triều thay đổi chỉ đáng chú ý ở một số nơi nhất định khi nó đủ cao ( Vịnh Fundy ở Canada, nơi nó đạt tới 55 feet). Thủy triều mạnh có khả năng gây thiệt hại cho những ngôi nhà trên bãi biển và có thể gây ra lũ lụt.

Sóng thần có thể có bước sóng lên tới 200 km và có thể di chuyển hơn 800 km mỗi giờ. Khi sóng thần tiếp cận vùng nước nông gần các khối đất, tốc độ giảm và biên độ tăng rất nhanh. Thang đo được sử dụng để đo sóng thần là thang đo Sieberg-Ambraseys và thang đo Imamura-Iida được sử dụng cho sóng thần ở biển Địa Trung Hải và đại dương Thái Bình Dương, tương ứng. Độ lớn của sóng thần được đo bằng ML (Murty và Loomis).

Sóng thần có thể gây ra thiệt hại trên diện rộng. Những con sóng mạnh mẽ này có thể phá hủy toàn bộ ngôi làng và nhấn chìm bất cứ thứ gì cản đường nó. Một cách hiệu quả để ngăn ngừa thiệt hại là trồng những cây chắc chắn dọc theo bờ biển có khả năng chịu được lực của những con sóng này.

Vị trí

Sóng thủy triều là hiện tượng nhìn thấy ở hầu hết các khu vực ven biển. Phần lớn sóng thần (80%) xảy ra ở Thái Bình Dương nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ vùng nước lớn nào nếu có nguyên nhân cơ bản.

Tần số

Sóng thủy triều xảy ra hàng ngày ở hầu hết các khu vực ven biển, trong khi sóng thần xảy ra như khi có sự xáo trộn địa chấn ở các vùng nước lớn. Mặc dù sóng thần không thể dự đoán chính xác, có một số dấu hiệu cảnh báo có thể được sử dụng để cứu người.

Người giới thiệu

  • http://www.ccmr.cornell.edu/education/ask/index.html?quid=718
  • http: // l Library.thinkquest.org/5818/tidalwaves.html
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami#Causes