Sự khác biệt giữa tế bào động vật và tế bào thực vật

Tế bào động vật vs tế bào thực vật

Tế bào thực vật và tế bào động vật là đơn vị cấu trúc của sự sống tương ứng của thực vật và động vật. Tuy nhiên, có cả sự tương đồng cũng như sự khác biệt giữa các tế bào của thực vật và động vật. Hãy cho chúng tôi xem những khác biệt này là gì.

Đầu tiên, cả tế bào động vật và thực vật đều là sinh vật nhân chuẩn, ngụ ý rằng chúng có nhân tế bào chứa nhiễm sắc thể. Cả hai đều có màng tế bào bao quanh tế bào kiểm soát sự di chuyển của các chất trong và ngoài tế bào. Sự khác biệt trong hai loại tế bào này phát sinh do sự khác biệt về chức năng.

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa thực vật và tế bào động vật là sự hiện diện của thành tế bào được tạo thành từ cellulose trong thực vật. Điều này cho phép thực vật tích tụ áp suất cao bên trong tế bào mà không bị vỡ. Thành tế bào này là cần thiết trong trường hợp thực vật vì tế bào thực vật cần trao đổi chất lỏng nặng thông qua thẩm thấu. Tế bào động vật không có thành tế bào này.

Một sự khác biệt khác phát sinh do sử dụng quang hợp, một quá trình mà thực vật chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành thực phẩm. Với mục đích này, thực vật có lục lạp có DNA riêng. Điều này không có trong các tế bào động vật.

Tế bào thực vật có một không bào lớn có trong tế bào chất của tế bào. Không bào này chiếm toàn bộ không gian trong một tế bào thực vật với màng tế bào bao quanh chúng. Không bào này chứa chất thải, nước và chất dinh dưỡng mà thực vật có thể sử dụng hoặc tiết ra bất cứ khi nào cần thiết. Mặt khác, tế bào động vật có không bào nhỏ so với tế bào thực vật có không bào lớn. Một sự khác biệt đáng chú ý khác là các tế bào thực vật hầu hết có kích thước đều đặn trong khi các tế bào động vật khác nhau rất nhiều về kích thước và hình dạng. Nhìn chung, tế bào thực vật có kích thước lớn hơn tế bào động vật. Về hình dạng, tế bào thực vật có hình chữ nhật trong khi tế bào động vật có hình tròn.

Tóm lược

• Do sự khác biệt về chức năng, có sự khác biệt lớn giữa tế bào thực vật và động vật.

• Tế bào thực vật có thành tế bào bao quanh màng tế bào, trong khi tế bào động vật chỉ có màng tế bào.

• Tế bào thực vật có lục lạp giúp quang hợp. Chúng không có trong tế bào động vật.

• Tế bào động vật có không bào nhỏ so với tế bào thực vật có không bào lớn.

• Tế bào thực vật hầu hết đều có kích thước và hình chữ nhật đều đặn trong khi tế bào động vật khác nhau rất nhiều về kích thước và hình dạng.

• Tế bào thực vật có một túi chất lỏng lớn gọi là không bào trong khi tế bào động vật có nhiều không bào nhỏ.

• Tế bào thực vật lớn hơn và hình chữ nhật trong khi tế bào động vật nhỏ hơn và có hình tròn.