Du lịch
Một khách sạn cung cấp chỗ ở trả tiền cho khách du lịch và cũng có thể cung cấp một số dịch vụ hoặc tiện nghi khác, chẳng hạn như...
Ngoài hộ chiếu thông thường, ( Sổ hộ chiếu), Công dân Hoa Kỳ có tùy chọn sử dụng máy nhỏ hơn, nhẹ hơn thẻ hộ chiếu nhưng chỉ khi họ...