Hợp pháp
Giới thiệu Luật, như một khái niệm chung, được phân chia giữa chất và thủ tục. Các quy định nội dung của pháp luật thông báo các quy định tố...
Hòa giải là gì? Hòa giải là nơi một bên thứ ba vô tư tạo điều kiện cho một quá trình đàm thoại giữa các bên tranh chấp để đi...
Quy tắc 505 và 506 của Quy định D đối phó với các đề nghị bán chứng khoán. Theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, mọi đề nghị bán chứng...
Roe v. Lội , 410 Hoa Kỳ 113 (1973) là một trường hợp Tòa án Tối cao Hoa Kỳ gây tranh cãi dẫn đến một quyết định mang tính bước...
Luật tố tụng bao gồm bộ quy tắc chi phối quá trình tố tụng của tòa án trong các vụ kiện hình sự cũng như tố tụng dân sự và...
Luật riêng áp dụng cho các mối quan hệ giữa các cá nhân trong một Luật tưLuật côngChính phủ Mối quan hệ giữa các cá nhân, chẳng hạn như Luật...
Cổ phiếu ưu đãi (xem Cổ phiếu ưu đãi không tham giaTham gia cổ phiếu ưu đãiBiểu đồ so sánh này chưa được tạo ra. Tạo nó hoặc xem lại...
Một trọng tội là một tội nghiêm trọng hơn một tội nhẹ và mang hình phạt cao hơn nhiều, chẳng hạn như tuyên án tù dài hạn. Ví dụ, giết...
Thiếu trách nhiệm là một sự thất bại trong việc thực hiện sự chăm sóc mà một người thận trọng hợp lý sẽ thực hiện trong những trường hợp như...
LLC (Công ty trách nhiệm hữu hạn) và một Tập đoàn S là cả hai cấu trúc công ty, ở Hoa Kỳ, cho phép đánh thuế thông qua. Sự khác...